Advocatuur N-Advocaten Bellen

Advocatuur

Onderhandelen als het kan, de rechter overtuigen als het moet.

Wij staan onverkort aan uw zijde om uw belangen met woord en daad te verdedigen zodat uw rechten gewaarborgd zijn en blijven.

Bemiddeling N-Advocaten

Bemiddeling

Beslis zelf over de oplossing van jullie conflict.

Wij zitten met alle betrokkenen samen en maken tijd om alle mogelijkheden in een rustig kader en op een objectieve en onafhankelijke manier te overwegen.

Advocatenkantoor Zandhoven, Grobbendonk & Westerlo

N-advocaten heeft een vestiging in Zandhoven, Westerlo en Grobbendonk. Zo zijn we steeds dicht bij onze cliënten. Contacteer ons voor juridische dienstverlening.

Onze expertises

Contractenrecht

Overeenkomsten brengen heel wat juridische gevolgen met zich mee.

Teneinde uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het aangewezen om reeds tijdens de onderhandelingsfase – vóór het sluiten van een contract – een beroep te doen op de deskundigheid van ons kantoor.

Wij kunnen u eveneens verdedigen bij juridische geschillen over de naleving en uitvoering van overeenkomsten.

Gino Advocaat

Onze expert

Gino

Aansprakelijkheid & Verzekering

Soms maakt u of een van uw gezinsleden een fout of bent u onvoorzichtig geweest.

Denk aan een ongeval.

Hieruit volgen vergoedings-aanspraken die steeds vaker aanleiding geven tot betwisting.

Wij hebben een ruime expertise in de afwikkeling van schadedossiers zodat wij u deskundig kunnen adviseren en bijstaan.

Gino en An

Onze expert

Gino & An

Ondernemingsrecht

De juiste prioriteiten stellen voor uw bedrijf en een goede strategie uitwerken vragen een adequate juridische begeleiding.

Ons kantoor zal u zorgvuldig adviseren en bijstaan bij elk geschil om onnodige of onevenredige kosten te vermijden.

Wij hebben jarenlange ervaring met inning van facturen, zowel voor KMO’s als grote bedrijven alsook insolventieprocedures, waaronder reorganisatie (GRP) en faillissementen.

An Notelteirs Advocaat

Onze curator

An

Strafrecht

De wet voorziet een gans scala aan verzwarende en verzachtende omstandigheden die maken dat een vermoedelijke dader een aanzienlijk zwaardere of juist lichtere straf kan opgelegd krijgen.

Het is dan ook van groot belang dat u zich tijdig laat informeren over uw rechten en zich bovenal in de zeer belangrijke fase van het onderzoek reeds juridisch laat bijstaan teneinde uw rechten te vrijwaren.

Gino en An

Onze expert

Gino & An

Familierecht

Familiale conflicten zijn dikwijls emotioneel zeer belastend, zeker als er kinderen betrokken zijn.

Niet alleen vanuit strategisch oogpunt doch ook om uw persoonlijke en financiële belangen te vrijwaren is tijdig advies en juridische bijstand van groot belang.

Indien een onderhandelde oplossing onmogelijk is zullen wij onze expertise verder inzetten om voor de rechtbank een resultaat te behalen dat maximaal aansluit bij uw belangen.

Gino en An

Onze expert

Gino & An

Sportrecht

Atleten, makelaars, organisatoren van sportwedstrijden en supporters zijn allen gebonden aan de spelregels van de respectievelijke sportfederaties, maar ook aan nationale en internationale wetten.

Denk maar aan de dopingwet, sponsorcontracten, de voetbalwet, …

Zowel professionele sportbeoefenaars als amateurs en supporters kunnen terecht bij ons kantoor voor deskundig advies.

Gino Advocaat

Onze expert

Gino

Jaar ervaring

Zaken verdedigd

Hoofdig team

N- advocaten team

N-Advocaten

Het advocatenkantoor beschikt over de juridische know-how en een juiste dosis pragmatisme om tot het beste resultaat te komen voor onze cliënten met focus op hun individuele verwachtingen.

Door tijdig deskundig advies en bijstand te vragen worden cliënten correct geïnformeerd over hun mogelijkheden, hetgeen vaak toekomstige problemen voorkomt en ook doorslaggevend is om de juiste strategische keuzes te kunnen maken.